Bơm Đầu Jet Inox JEXM

Thông số kỹ thuật

STT Tên Hàng (Modem) Phi (Họng) Nguồn (Phase) Công suất Cột áp (H) Lưu lượng (Q)
1 JEXM 5 34-34 220V 0.5kw 14-31 3.0-0.6
2 JEXM 075 34-34 220V 0.75kw 15-34 4.2-0.9
3 JEXM 100 34-34 220V 1kw 19-38 4.2-1.0
4 JEXM 150 42-34 220V 1.5kw 14-51 4.8-1.0