Bơm Đầu Lợn – Đầu Jet Leopono

bom-dau-lon-dau-jet-leopono

Thông số kỹ thuật bơm đầu lợn leopono:

STT

Tên Hàng Phi Họng Điện Áp Công Suất Cột Áp

Lưu Lượng

1

AJm 30 34-34 220V 0.5HP-0.37KW 35m 60lit/phut

2

AJm 75 34-34 220V 1HP-0.75KW 46m 90lit/phut
3 AJm 110L 42-34 220V 1.5HP-1KW 42m

180lit/phut

4 AJm 150L 42-34 220V 2HP-1.5KW 51m

180lit/phut