Bơm Li Tâm Hai Tầng Cánh Leopono

bom-li-tam-hai-tang-canh-leopono

Bảng thông số kỹ thuật bơm li tâm hai tầng cánh leopono:

STT Tên Hàng Phi Họng Điện Áp Công Suất Cột Áp Lưu Lượng
1 2ACm 150 49-34 220V/380V 2HP-1.5KW 58m 180lit/phut
2 2AC 220 49-34 380V 3HP-2.2KW 68m 200lit/phut
3 3AC 300H 60-42 380V 4hp-3kw 70m 250lit/phut